P355GH

Kategori:

Beskrivning

P355GH är en vanlig typ av tryckkärls- och pannstål som används för tillverkning av högtrycksbehållare, rörledningar och komponenter som används i kraftverk, petrokemiska anläggningar och processindustrier. Det är en typ av stål som är väl anpassad för höga temperaturer och högt tryck, vilket gör det till ett pålitligt material för användning i krävande miljöer.

 

Stålet har en maximal användningstemperatur på cirka 450 °C, vilket gör det lämpligt för användning i högtemperaturmiljöer. Dessutom har det en hög seghet och utmärkt motståndskraft mot sprickbildning vid höga temperaturer, vilket gör det till ett pålitligt material för tryckkärl och rörledningar.

 

P355GH är också relativt enkelt att bearbeta och svetsa, vilket gör det till ett populärt material i tillverkning av komponenter som används i högtemperaturmiljöer. Det är dock viktigt att notera att P355GH stål bör användas enligt de specifika krav som anges av tryckkärls- och pannkonstruktionsstandarderna.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.