Skip to main content

Tryckkärlsplåt från Nordmet

Tryckkärlsplåt en specialiserad form av stål som är avgörande för tillverkningen av tryckkärl, vilket spelar en kritisk roll där hantering av trycksatta vätskor eller gaser är nödvändig. Plåten finns i många utföranden beroende på vilket ändamål som är viktigt till exempel korrosionsbeständighet eller bearbetning och formning. Något som kännetecknar tryckkärlsplåt är dess hårda reglering i internationella standarder så som EN och ASME.

Plåtsorter vi levererar

Tryckkärlsplåt enligt EN100028

10CrMo9-10 - A/SA 387 gr 22

10Crmo9-10 innehåller kol, kisel, mangan, krom och molybden. Dessa element ger stålet dess höga motståndskraft mot höga temperaturer.

Plåten är också relativt enkelt att bearbeta och svetsa, vilket gör det till ett populärt material i tillverkning av komponenter som används i högtemperaturmiljöer. Det är viktigt att notera att 10CrMo9-10 är klassificerat som ett tryckkärlsstål, och användning av detta stål för andra applikationer än dess ursprungliga syfte bör undvikas utan noggrann analys av de specifika kraven.

10CrMo9-10 har en maximal användningstemperatur på cirka 580 °C

Ungefärlig sammansättning i %10CrMo9-10 – EN10028-2

C Si Mn Ni P S Cr
0.08-0.14 <0.5 0.4-0.8 <0.02 <0.01 2-2.5
Mo V N Nb Ti Al Cu
0.9-1.1 <0.012 <0.3

13CrMo4-5 - ATSM 387 gr 12

13CrMo4-5 är en typ av låglegerat krom-molybden-stål som används för högtemperaturapplikationer. Det är en vanlig typ av stål som används för tryckkärl, rörledningar och komponenter i kraftverk, petrokemiska anläggningar och processindustrier.

Den kemiska sammansättningen av 13CrMo4-5 stål innehåller kol, kisel,  mangan,  fosfor och svavel. Stålet innehåller också krom och molybden, vilket ger stålet dess höga motståndskraft vid höga temperaturer.

13CrMo4-5 stål har en maximal användningstemperatur på cirka 550 °C, vilket gör det lämpligt för användning i högtemperaturmiljöer. Det har också en hög seghet och utmärkt motståndskraft mot sprickbildning vid höga temperaturer, vilket gör det till ett pålitligt material för tryckkärl och rörledningar.

Stålet är också relativt enkelt att bearbeta och svetsa, vilket gör det till ett populärt material i tillverkning av komponenter som används i högtemperaturmiljöer. Det är viktigt att notera att 13CrMo4-5 stål är klassificerat som ett tryckkärlsstål, och användning av detta stål för andra applikationer än dess ursprungliga syfte bör undvikas utan noggrann analys av de specifika kraven.

Ungefärlig sammansättning i %13CrMo4-5- EN10028-2

C Si Mn Ni P S Cr
0.08-0.18 <0.35 0.4-1 <0.025 <0.01 0.7-1.15
Mo V N Nb Ti Al Cu
0.4-0.6 <0.012 <0.3

16Mo3 - ASTM A204 gr. A

16Mo3 är en typ av högtemperaturstål som vanligtvis används i kraftverk, olje- och gasindustrier samt i tillverkning av tryckkärl och rörledningar. Det är en legerad ståltyp som består av kol, kisel,  mangan, fosfor,  svavel,  krom och molybden.

16Mo3 är ett material med hög mekanisk hållfasthet och utmärkt motståndskraft vid höga temperaturer, med en maximal användningstemperatur på cirka 550°C. Detta gör stålet idealiskt för applikationer som involverar höga temperaturer och tryck.

Stålet är relativt enkelt att bearbeta och svetsa, vilket gör det till ett populärt material i tillverkning av komponenter som används i högtemperaturmiljöer. Dessutom har 16Mo3 en hög seghet och utmärkt motståndskraft mot sprickbildning vid höga temperaturer, vilket gör det till ett pålitligt material för tryckkärl och rörledningar.

Det är viktigt att notera att användning av 16Mo3 stål bör ske enligt de specifika kraven som anges av tryckkärls- och pannkonstruktionsstandarderna.

Ungefärlig sammansättning i %16M03- EN10028-2

C Si Mn Ni P S Cr
0.12-0.2 <0.35 0.4-0.9 <0.3 <0.025 <0.01 <0.3
Mo V N Nb Ti Al Cu
0.25-0.35 <0.3

P265GH / ASME SA516 gr.60

P265GH är en högtemperatur ståltyp som används för tryckkärl, ångpannor och liknande applikationer. Detta stål har utmärkt svetsbarhet och är motståndskraftigt mot höga temperaturer och tryck. Max arbetstemperatur ca 450°C

P265GH är en vanligt använd ståltyp i Europa och är välkänd för sin höga prestanda och pålitlighet. Det är också en ståltyp som är relativt lätt att bearbeta och forma.

Ungefärlig sammansättning i %P265GH- EN10028-2

C Si Mn Ni P S Cr
<0.2 <0.4 0.8-1.4 <0.3 <0.025 <0.015 <0.3
Mo V N Nb Ti Al Cu
<0.08 <0.02 <0.012 <0.02 <0.03 <0.02 <0.3

P275NH - ASME SA516 gr.60

P275NH är en höghållfast ståltyp som används inom tryckkärlsindustrin och liknande tillämpningar. Detta stål är finkornigt och har utmärkt svetsbarhet, stålet är tänkt för medelhöga till höga temperaturer och tryck. Max arbetstemperatur ca 400°C

Ungefärlig sammansättning i %P275NH- EN10028-3

C Si Mn Ni P S Cr
<0.16 <0.4 0.8-1.5 <0.3 <0.025 <0.015 <0.3
Mo V N Nb Ti Al Cu
<0.08 <0.05 <0.012 <0.05 <0.03 <0.02 <0.3

P355GH - A/SA 537 Cl.1

P355GH är en vanlig typ av tryckkärls- och pannstål som används för tillverkning av högtrycksbehållare, rörledningar och komponenter som används i kraftverk, petrokemiska anläggningar och processindustrier. Det är en typ av stål som är väl anpassad för höga temperaturer och högt tryck, vilket gör det till ett pålitligt material för användning i krävande miljöer.

Stålet har en maximal användningstemperatur på cirka 450 °C, vilket gör det lämpligt för användning i högtemperaturmiljöer. Dessutom har det en hög seghet och utmärkt motståndskraft mot sprickbildning vid höga temperaturer, vilket gör det till ett pålitligt material för tryckkärl och rörledningar.

P355GH är också relativt enkelt att bearbeta och svetsa, vilket gör det till ett populärt material i tillverkning av komponenter som används i högtemperaturmiljöer. Det är dock viktigt att notera att P355GH stål bör användas enligt de specifika krav som anges av tryckkärls- och pannkonstruktionsstandarderna.

Ungefärlig sammansättning i %P355GH – EN10028-2

C Si Mn Ni P S Cr
0.1-0.22 <0.6 1.1-1.7 <0.3 <0.025 <0.015 <0.3
Mo V N Nb Ti Al Cu
<0.08 <0.02 <0.012 <0.02 <0.03 <0.02 <0.3

P355NH - A/SA 516 gr.70

P355NH är en höghållfast ståltyp som används inom pannor, tryckkärlsindustrin och andra liknande tillämpningar. Detta stål har utmärkt svetsbarhet och är motståndskraftigt mot höga temperaturer och tryck. Max arbetstemperatur ca 400°C

Ungefärlig sammansättning i %P355NH – EN10028-3

C Si Mn Ni P S Cr
<0.18 <0.5 1.1-1.7 <0.5 <0.025 <0.015 <0.3
Mo V N Nb Ti Al Cu
<0.08 <0.1 <0.012 <0.05 <0.03 <0.02 <0.3

P355NL1 - A/SA 516 gr.70

P355NL1 är en högpresterande stålsort som används för tillverkning av tryckkärl och rörledningar inom petrokemisk industri, olje- och gasindustrier och kraftverk. Det är en typ av låglegerat stål som utvecklats för att klara höga tryck och temperaturer.

Stålet har hög mekanisk hållfasthet och utmärkt motståndskraft vid höga temperaturer, vilket gör det till ett tillförlitligt material för användning i krävande applikationer. Stålet är också enkelt att bearbeta och svetsa, vilket är en fördel vid tillverkning av komplexa komponenter. Max arbetstemperatur från -40°C till 400°C

Den kemiska sammansättningen av P355NL1 innehåller kol, mangan, svavel, fosfor, kisel och krom. Stålet har också låga halter av både svavel och fosfor, vilket gör det mindre benäget för sprickbildning.

P355NL1 uppfyller standarder för tryckkärls- och pannkonstruktion och kan användas vid höga temperaturer och tryck. Det är viktigt att välja rätt stålsort baserat på specifika krav i den applikation där det ska användas och att följa rekommendationerna när det gäller bearbetning och svetsning.

Ungefärlig sammansättning i %P355NL – EN10028-3

C Si Mn Ni P S Cr
<0.18 <0.5 1.1-1.7 <0.5 <0.025 <0.015 <0.3
Mo V N Nb Ti Al Cu
<0.08 <0.1 <0.012 <0.05 <0.03 <0.02 <0.3

Hittar du inte det du söker?

Gå till översättningstabellen

Bandplåt

Tjocklek - 1 - 20 mm
Bredd - Upp till 2000 mm
Från coil - Speciallängder

Grovplåt

Tjocklek - Upp till 250 mm
Bredd - Upp till 4000 mm
Längd - Upp till 15 m

Visste du att Nordmet lagerhåller tryckkärlsplåt?

Vi har både internt lager samt externt lager för snabba leveranstider. Vi löser även andra dimensioner än standardformat.

Kontakta oss!

Översättningstabell

Vi reserverar oss för fel i översättningar mellan de olika standarderna.

Nr EU/EN ASTM/ASME SS
1.7380 10CrMo9-10 A387 Gr.22 SS2218
1.7335 13CrMo4-5 A387 Gr.12 SS2216
1.5415 16Mo3 A204 Gr.A/B SS2912
1.0425 P265GH A516 Gr.60 /Gr.a SS1430/1431
1.0487 P275NH A516 Gr.60
1.0473 P355GH A516 Gr.70 / A537CL1 SS2103
1.0565 P355NH A516 Gr.70 /A662 Gr.C
1.0566 P355NL1 A516 Gr.70 / A737 Gr.B