Körplåt

Endast ett sökresultat

Körplåt är en nyckelprodukt inom markentreprenad där den används som ett markskydd. Vilket underlättar för tunga maskiner och utrustning att transporteras över känsliga ytor.
Körplåtar används också vanligtvis inom asfaltsreparationer där man kan lägga körplåt över trasig eller obefintlig asfalt som trafik kan åka över. Körplåt finns med olika utföranden så som med lyftöglor, eller lyfthål.