10CrMo9-10

Beskrivning

10CrMo9-10 är en typ av låglegerat krom-molybden-stål som används för högtemperaturapplikationer. Det är en vanlig typ av stål som används i raffinaderier, petrokemiska anläggningar och kraftverk där höga temperaturer och tryck är vanliga.

 

Den kemiska sammansättningen av 10CrMo9-10 innehåller cirka 0,1% kol, 0,3% kisel, 0,5% mangan, 2,25% krom och 1% molybden. Dessa element ger stålet dess höga motståndskraft mot höga temperaturer.

 

10CrMo9-10 har en maximal användningstemperatur på cirka 580 °C, vilket gör det lämpligt för användning i högtemperaturmiljöer. Dessutom har det en hög seghet och utmärkt motståndskraft mot sprickbildning vid höga temperaturer, vilket gör det till ett pålitligt material för tryckkärl och rörledningar.

 

10CrMo9-10 är också relativt enkelt att bearbeta och svetsa, vilket gör det till ett populärt material i tillverkning av komponenter som används i högtemperaturmiljöer. Det är viktigt att notera att 10CrMo9-10 är klassificerat som ett tryckkärlsstål, och användning av detta stål för andra applikationer än dess ursprungliga syfte bör undvikas utan noggrann analys av de specifika kraven.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.