Fartygs- & Offshoreplåt

Fartyg och offshoreplåt är material speciellt avsedda för marina förhållanden, så som skepp och oljeplattformar. Materialen har en sammansättning som gör dem mer korrosionsbeständiga kombinerat med en hög hållfastighet. Då saltvatten och extrema temperaturer är vanligt så ställs det ett högt krav på prestanda.