Tårplåt

Visar alla 6 resultat

Tårplåten används som effektivt halkskydd i trappor eller som golvplåt. Den största fördelen med tårplåten är att den ger en effektiv avrinning av vatten, vilket minskar risken för isbildning på ytan och är därför att föredra för installationer där det finns risk för isbildning.