P355NL1 – ASME SA516 Gr.70

Beskrivning

P355NL1 är en högpresterande stålsort som används för tillverkning av tryckkärl och rörledningar inom petrokemisk industri, olje- och gasindustrier och kraftverk. Det är en typ av låglegerat stål som utvecklats för att klara höga tryck och temperaturer.

 

Stålet har hög mekanisk hållfasthet och utmärkt motståndskraft vid höga temperaturer, vilket gör det till ett tillförlitligt material för användning i krävande applikationer. Stålet är också enkelt att bearbeta och svetsa, vilket är en fördel vid tillverkning av komplexa komponenter.

 

Den kemiska sammansättningen av P355NL1 innehåller cirka 0,2% kol, 0,5% mangan, 0,01% svavel, 0,03% fosfor, 0,3% kisel och 0,3% krom. Stålet har också låga halter av både svavel och fosfor, vilket gör det mindre benäget för sprickbildning.

 

P355NL1 uppfyller standarder för tryckkärls- och pannkonstruktion och kan användas vid höga temperaturer och tryck. Det är viktigt att välja rätt stålsort baserat på specifika krav i den applikation där det ska användas och att följa rekommendationerna när det gäller bearbetning och svetsning.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.