13CrMo4-5

Beskrivning

13CrMo4-5 är en typ av låglegerat krom-molybden-stål som används för högtemperaturapplikationer. Det är en vanlig typ av stål som används för tryckkärl, rörledningar och komponenter i kraftverk, petrokemiska anläggningar och processindustrier.

 

Den kemiska sammansättningen av 13CrMo4-5 stål innehåller cirka 0,1% kol, 0,3% kisel, 0,5% mangan, 0,02% fosfor och 0,01% svavel. Stålet innehåller också cirka 1,0% krom och 0,5% molybden, vilket ger stålet dess höga motståndskraft vid höga temperaturer.

 

13CrMo4-5 stål har en maximal användningstemperatur på cirka 550 °C, vilket gör det lämpligt för användning i högtemperaturmiljöer. Det har också en hög seghet och utmärkt motståndskraft mot sprickbildning vid höga temperaturer, vilket gör det till ett pålitligt material för tryckkärl och rörledningar.

 

Stålet är också relativt enkelt att bearbeta och svetsa, vilket gör det till ett populärt material i tillverkning av komponenter som används i högtemperaturmiljöer. Det är viktigt att notera att 13CrMo4-5 stål är klassificerat som ett tryckkärlsstål, och användning av detta stål för andra applikationer än dess ursprungliga syfte bör undvikas utan noggrann analys av de specifika kraven.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.