Beskrivning

API 2W50 är en höghållfast stålsort som används i konstruktioner för olje- och gasindustrin. Det är en typ av plåtstål som uppfyller kraven för API 2W Specification för konstruktion av skrov och plattformar i havet. Det är också motståndskraftigt mot sprickbildning vid belastning och har hög slitstyrka. Dessa egenskaper gör det till en pålitlig lösning för konstruktion.

 

Stålet har också utmärkta svetsningsegenskaper, vilket gör det enkelt att ansluta till andra strukturer eller komponenter. Det är också lätt att bearbeta och formge enligt kraven för en specifik applikation.

 

API 2W50 stål uppfyller de höga standarderna och kraven från API 2W-specifikationen och är godkänd av internationella klassificeringsorganisationer som Det Norske Veritas (DNV) och American Bureau of Shipping (ABS). Detta gör det till en pålitlig lösning för olje- och gasindustrin och andra industriella applikationer där höghållfast stål krävs.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.