Beskrivning

P275NH är en höghållfast ståltyp som används inom tryckkärlsindustrin och liknande tillämpningar. Detta stål är finkornigt och har utmärkt svetsbarhet, stålet är tänkt för medelhöga till höga temperaturer och tryck.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.