Beskrivning

DD12 stål är en varmvalsad ståltyp som används i en rad olika tillämpningar inom fordons-, bygg- och maskinindustrin. DD12 stål är en av flera ståltyper som tillverkas enligt den europeiska standarden EN 10111 och är en variant av ståltypen DD, som står för ”dubbel decarburering”. Detta innebär att stålet har genomgått två separata processer för att minska mängden kol i det.

 

DD12 stål har en hög grad av formbarhet och utmärkt svetsbarhet, vilket gör det idealiskt för tillverkning av produkter som kräver hög precision och komplexa geometrier.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.