Beskrivning

16Mo3 är en typ av högtemperaturstål som vanligtvis används i kraftverk, olje- och gasindustrier samt i tillverkning av tryckkärl och rörledningar. Det är en legerad ståltyp som består av cirka 0,3% kol, 0,3% kisel, 0,6% mangan, 0,025% fosfor, 0,010% svavel, 0,3% krom och 0,25% molybden.

 

16Mo3 är ett material med hög mekanisk hållfasthet och utmärkt motståndskraft vid höga temperaturer, med en maximal användningstemperatur på cirka 550°C. Detta gör stålet idealiskt för applikationer som involverar höga temperaturer och tryck.

 

Stålet är relativt enkelt att bearbeta och svetsa, vilket gör det till ett populärt material i tillverkning av komponenter som används i högtemperaturmiljöer. Dessutom har 16Mo3 en hög seghet och utmärkt motståndskraft mot sprickbildning vid höga temperaturer, vilket gör det till ett pålitligt material för tryckkärl och rörledningar.

 

Det är viktigt att notera att användning av 16Mo3 stål bör ske enligt de specifika kraven som anges av tryckkärls- och pannkonstruktionsstandarderna.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.