Beskrivning

S275JR är en typ av strukturellt stål som används i en mängd olika konstruktioner. Det är vanligt förekommande i byggnads-, transport- och maskinindustrin.

 

Stålet har goda mekaniska egenskaper. Det är också mycket formbart och bearbetningsbart, vilket gör det lätt att anpassa efter olika konstruktioner och behov. S275JR har också god svetsbarhet och kapacitet att motstå sprickbildning.

 

S275JR är en vanligt förekommande beteckning för stål avsedd för allmänt bruk med en minimistyrka på 275 MPa. ”S” står för strukturellt stål, ”275” hänvisar till minimistyrkan och ”JR” står för att det håller en slagseghet på 27 Joule i rumstemperatur.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.