Beskrivning

S420G2 är en höghållfast stålsort som används i konstruktioner för olje- och gasindustrin och andra industriella applikationer. Det är en typ av strukturellt stål som är känt för sin höga hållfasthet och motståndskraft mot korrosion och slitage.

 

Stålet är också lätt att svetsa och bearbeta, vilket gör det enkelt att anpassa för specifika applikationer och krav. Det kan också behandlas för att förbättra dess egenskaper, såsom att öka dess motståndskraft mot korrosion. S420G2 stål har en hög strukturell hållfasthet och lämpar sig väl för tunga applikationer, till exempel inom offshoreindustrin där det används för att konstruera plattformar.

 

S420G2 stål uppfyller höga standarder och krav från olika internationella standarder och klassificeringssällskap. Det är godkänt av Det Norske Veritas (DNV) och American Bureau of Shipping (ABS), vilket gör det till en pålitlig lösning för olje- och gasindustrin och andra industriella applikationer.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.