300HB

Beskrivning

300HB är en höghållfast stålsort som är känt för sin utmärkta slitstyrka och hårdhet på ca 300 HB. Det används ofta i tillämpningar där hög slitstyrka och motståndskraft mot slitage är viktigt, såsom konstruktion av tunga maskiner, järnvägsindustri och tillverkning av verktyg.

 

Stålet är en legerad stålsort som innehåller kol, krom, mangan och andra legeringsämnen som ger stålet dess höga hårdhet och motståndskraft. Det är värmebehandlat för att uppnå den önskade hårdheten och slitstyrkan.

 

300HB är också lätt att bearbeta till olika former och storlekar, vilket gör det lämpligt för olika tillverkningsprocesser. Dessutom har det god svetsbarhet och kan anslutas till andra material.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.