Corten - Fakta och användningsområden

Rosttrög plåt Corten stål

Corten och Rosttrög plåt – Fakta

 Cortenstål är ett material som tillsatts diverse legeringar, varav koppar, nickel, krom och fosfor är framträdande för att erhålla ett stål som är både rosttrögt och starkt.

Cortenplåt har en motståndskraft mot atmosfärisk korrosion som är ca 5-8 ggr högre än konventionellt kolstål. Namnet, COR-TEN, kommer från de viktigaste egenskaper: Korrosionsmotstånd(CORosion resistance) – draghållfasthet(TENsile strength)

Rosttrögt stål utvecklades i USA under början av 1900- talet när man experimenterade med olika legeringar och gjorde upptäckten att med tillsats av koppar motstod stålet atmosfärisk korrosion mycket bättre än vanligt kolstål.

US Steels varumärke COR-TEN skapades något senare och är i dag det mest välkända varumärket bland de olika rosttröga stålen. Användningsområdena där rosttrögt stål har en fördel gentemot ordinärt kolstål har sedan utökats efterhand.

Traditionella områden där Cortenstål används idag är till exempel: Skorstenar, brokonstruktioner, containers, trädgårdsprodukter, kraftledningsstolpar och vägbelysning med mera.

På senare år har även efterfrågan på fasader i detta underhållsfria material ökat stadigt och idag byggs både villor och hela lägenhetsområden med paneler eller släta plåtar som fasad.

De rosttröga konstruktionsstålen är samlade under en standard som heter EN 10025-5. Under den samlas de vanligaste som är S355J0WP, S355J2W och S355J2WP. Rosttrög plåt finns även i andra leveranstillstånd och med andra mekaniska värden, men dessa är de vanligaste som finns i lager.

De stålsorter som har ett P i beteckningen har en förhöjd halt av fosfor, och W står för weathering, alltså väderbeständighet.

Vissa produkter som är gjort av Cortenplåt, till exempel containers, målas. Färgskikten skadas ju ofta, men när så sker bildar det rosttröga stålet ett rostskikt som skyddar från genomrostning betydligt längre än ett traditionellt kolstål.

De ideala förutsättningarna för en lång livstid är att Cortenstålet fuktas och torkar i intervaller och att det inte ligger i konstant väta, eller för lång tid i vått tillstånd. Den yttre miljön påverkar korrosionshastigheten hos Corten mycket. I industriell miljö har uppmätts en femtedel av korrosionshastigheten gentemot kolstål.

Referensvärden efter 10års exponering är enligt följande:

  • Corten A, S355J0WP: 30-75my
  • Corten B, S355J2W: 50-100my
  • Kolstål: 150-200my

Det är viktigt att konstruktioner görs på ett sätt så att vätska inte blir kvar, utan att stålet hela tiden kan torka för att Cortenstålet ska komma till sin rätt. Spaltkorrosion måste undvikas.

Det finns flera olika metoder för att täta skarvar, gummilister är en bra metod då materialet inte binder fukt. Sörj för god ventilation (min 30mm). Zink får under inga omständigheter komma i kontakt med rosttrögt stål.

Vid skruvning bör man använda rostfri skruv för att minimera risken för galvaniska reaktioner som till exempel galvaniserade skruvar kan orsaka. Nordmet har idag dessutom Rostfria/syrafasta skruvar och bultar som lackerats för att matcha Cortenstålets matta lyster.

Cortenplåt är mycket lämpligt för svetsning, och samtliga svetsmetoder fungerar. Betänk däremot att man bör använda tillsatsmaterial med samma legering för att erhålla samma rosttröghet även på fogar.

Under patineringstiden som normalt är de 2 första åren bör man beakta risken med att rostvattnet kan missfärga andra mer porösa material, till exempel betong och stengods. Dock är det framförallt under de första 6 månaderna som avrostningen är som aktivast under normala omständigheter, därefter minskar risken att ”smitta” andra material med rostvatten. Material som däremot passar bra till Corten är: Rostfritt, glas med mera.

Patinan hos rosttrögt stål som påverkas av miljön, fuktigheten och ljuset fortsätter att förändras över tid. Ytan påminner om brons, och mörknar med åren vilket gör Corten till ett levande och intressant bygg och fasad-material. Om montering av Cortenfasad utförts korrekt krävs inget underhåll.

Det kan vara en fördel att förrosta rosttrögt stål före montering, då man i så fall skulle kunna minska rostavrinning i större omfattning. Man kan också skynda på rostprocessen genom olika typer av behandlingar, men färdigrostningen måste få ta sin tid. Att blästra eller beta materialet gör också att man får en jämnare rostning. Lämpligt kan vara att ha ett utbytbart material som samlar avrinningen de första 2 åren, till exempel en grusbädd.

Corten är dessutom ett miljövänligt alternativ då det inte kvävs t.ex målning och tvättning, samt är återvinningsbart.

Andra byggmaterial kräver som regel lack och metallbeläggningar av olika slag, samt underhåll, medan rosttrögt stål klarar sig helt utan detta. Det har även blivit mer vanligt förekommande med interiör design av Corten där man då har behov av att avstanna rostprocessen samt minimera risk för att smitta kläder och annat med rost. En lösning då kan vara olika typer av lackeringar, dock inte självklart om man vill behålla den karakteristiska matta ytan.

Teknisk specifikation:

Stålsorter tillgängliga från coil med Corten yta.

Stålsort – Kod – Standard

ASTM S355J0WP 1.8945 EN10025-5 A242GrA

A/A606 T2/ A606 T4 S355J0W 1.8959 EN10025-5

A588 Gr A S355J2WP 1.8946

ROSTTRÖG PLÅT – CORTEN STÅL

S355J0WPS355J2W S355J2WP – Corten A – Corten B – Cor-Ten

Lagerdimensioner från coil/bandplåt:

Bredder: 1000-2500mm Tjocklekar: 0,60-20mm

Lagerdimensioner från grovplåt:

Tjocklekar: 6-50mm Format: Upp till 3000x12000mm

 

På grund av vår expertis inom detta området är vi idag även anlitad som materialkonsult inom rosttrögt stål – Cortenstål.

Fråga ALLTID Nordmet!

Kontakta oss!