Beskrivning

Varmformade konstruktionsrör är en typ av stålrör som tillverkas genom att stålet upphettas till höga temperaturer och sedan formges till önskad form med hjälp av en vals. Stålet får en homogen materialstruktur utan inbyggda restspänningar och med likformiga egenskaper i hela tvärsnittet. Vilket gör dem idealiska för en mängd olika konstruktionsapplikationer.

 

Varmformade konstruktionsrör finns i olika dimensioner och tjocklekar, och kan tillverkas i olika stålkvaliteter beroende på applikationen. Dessa rör kan också bearbetas ytterligare efter tillverkning.

 

Dessa konstruktionsrör används ofta inom bygg- och anläggningsindustrin för olika applikationer, såsom ramverk, balkar och stödstrukturer.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.