Beskrivning

S460G2 är en höghållfast stålsort som används i konstruktioner för olje- och gasindustrin och andra industriella applikationer. Det är en typ av strukturellt stål som har utmärkt styrka och hållbarhet.

 

Stålet är känt för sin höga prestanda i krävande miljöer och i applikationer som kräver hög hållfasthet, t.ex. i offshoreplattformar, kranar, broar och andra konstruktioner. Det är också motståndskraftigt mot korrosion och slitage. S460G2 stål har också utmärkta svetsningsegenskaper, vilket gör det lätt att ansluta till andra strukturer eller komponenter. Det är också relativt enkelt att bearbeta och formge enligt specifika krav för en given applikation.

 

S460G2 stål uppfyller höga standarder och krav från olika internationella standarder och klassificeringssällskap. Det är bland annat godkänt av Det Norske Veritas (DNV) och American Bureau of Shipping (ABS).

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.