Description

Kallformningsstål 315MC är en höghållfast ståltyp som används för att tillverka komponenter som behöver tåla hög belastning och ha god formbarhet. Stålet har en hög sträckgräns, vilket innebär att det kan utsättas för hög spänning utan att deformeras permanent. Dessutom har det goda egenskaper vad gäller svetsbarhet, vilket gör det enkelt att ansluta till andra delar av en konstruktion.

 

Stålet tillverkas genom en process som kallas för termomekanisk valsning. Detta innebär att stålet värms upp till en hög temperatur och därefter valsas för att ge det dess önskade egenskaper.
Stålet har en kemisk sammansättning som innefattar främst kol och mangan, men även små mängder av andra legeringsämnen.

 

Kallformningsstål 315MC används till exempel inom industrin för att tillverka komponenter som kräver hög styrka och formbarhet.

 

Kontakta Nordmet, för att få mer information om materialet och dess användningsområden.